top of page

Dyslexie is een verzamelnaam voor allerlei verschijnselen die te maken hebben met leer- en leesproblemen.

 

Wat is dyslexie volgens Davis?

Dyslexie is niet iets wat je hebt, maar iets wat je doet met je hersenen. 

 

De traditionele wetenschap zegt dat mensen met dyslexie een ‘dyslectisch’ brein hebben dat niet goed functioneert en dat dit niet te veranderen zou zijn. Maar dat kan wel!

 

Uit nieuwe neurowetenschappelijke inzichten blijkt dat de manier waarop je brein werkt wel degelijk te veranderen is. Met Davis-technieken leer je controle krijgen over wat je doet met je hersenen, zodat de dyslectische verschijnselen niet langer ontstaan. Dit lukt door inzicht te hebben in hoe je hersenen werken, gecombineerd met gerichte aandacht.

 Wat is dyslexie? 

 De gave 

Sommige beelddenkers leren zichzelf om de beelden in hun hoofd van alle kanten te zien. Ze hebben een totaalplaatje van allerlei situaties of dingen.

 

Iets wat rechtop staat, stellen ze zich even makkelijk en snel op z’n kop voor. Ze ‘zien’ wel twintig verschillende oplossingen voor een bepaald probleem, lang voordat iemand anders er ook maar één heeft bedacht. 

 

Dat wil dan ook zeggen dat ze beschikken over uitstekend ruimtelijk inzicht en zich situaties goed voor de geest kunnen halen. Dit is de sterke kant van dyslexie, die we ‘de gave’ noemen.

Als beelddenkers hun beelddenk-talent inzetten bij letters of symbolen, beginnen de problemen. Ze bekijken de letters van alle kanten, maar letters zijn alleen te begrijpen als je ze van één kant bekijkt, met de goede kant naar boven. Wat is anders het verschil tussen een b en een d, een p en een q? Hoeveel begrijp je van een Nederlandse tekst als je die van rechts naar links leest, of van onder naar boven?

 

In de war

Nog een hindernis. Zie je woorden vóór je als plaatjes van hun betekenis, dan krijg je het lastig bij ‘lege’ woordjes als in of en.

Beelddenkers raken hier van in de war. Ze raken gedesoriënteerd. 

 

Juist door deze desoriëntatie kunnen de linker- en rechterhersenhelft niet goed samenwerken. Op zo’n moment lopen ze als het ware ‘uit de pas’. Als dat te vaak gebeurt, is de kans groot dat je uiteindelijk een dyslectisch brein ontwikkelt. 

 

Essentieel daarbij is dat niet de hersenen zelf de oorzaak zijn van het ontstaan van dyslexie, maar de verwarring over symbolen. En die verwarring maakt dat je een dyslectisch brein krijgt. Een dyslectisch brein dat het een beelddenker zo lastig maakt om te lezen of rekenen.

 

Lees wat er aan te doen is [link naar dyslexie programma]

 Maar nu die letters 

bottom of page